Drejtorite

  1. Drejtoria Finances, Juridike, MBNJ dhe Shërbimeve Sektori Fninance, Juridik dhe MBN Sektori Shërbimeve.