Bashkia Tropoje

Rrethi i Tropojes perfshin ne administrimin e tij 8 Njesi Administrative, te cilat jane:

                     

  1.  Bajram Curri
  2.  Llugaj        
  3.  Bujan
  4.  Fierze
  5.  Bytyq
  6.  Lekbibaj
  7.  Tropoje e vjeter
  8.  Margegaj