Grupet në nevojë në fokus të Këshillit të Qarkut Kukës