Promovimi i turizmit përmes “Logos së Cilësisë” – projekti CBC me Kosovën