Kryesia e Keshillit te Qarkut Kukes

 

Keshillit i Qarkut Kukes me vendim Nr. 6, Date 11/09/2015 zgjodhi Kryesine e Keshillit te Qarkut Kukes me kete perberje.

Nr. Emri Mbiemri Funksioni
1 Abdulla Domi Kryetar
2 Halim DAUTI Zv/Kryetar
3 Rebublika  Tusha Anetar
4 Gjerovica Çakraj Anetar
5 Agron GECA Anetar