Perberja e Keshillit te Qarkut Kukes

LISTA EMERORE E ANETAREVE TE KESHILLIT TE QARKUT KUKES

 

Emri Mbiemri Funksioni Subjekti Politik
1 Abdulla Domi Kryetar PS
2 Halim Dauti Nen/Kryetar PMDE
3 Safet  Gjici Kryetar i Bashkise Kukes PS
4 Liman Morina Kryetar i Bashkise Has PS
5 Rexh Biberaj Kryetar i Bashkise Tropoje PS
6 Mentor Sopaj Anëtar  
7 Bledar Lleshaj Anëtar  
8 Republika Tusha Anëtar  
9 Agron Geca Anëtar  
10 Ilir  Çela Anëtarr  
11 Mujo Gosturani Anëtar  
12 Gjerovica Çakraj Anëtar  
13 Tahir Tahiraj Anëtar