Kryetari i Qarkut

Abedin ORUÇI
Z.Abedin ORUÇI
Kryetar i Këshillit të Qarkut Kukës

 

Arsimi: I Larte

     Universiteti "LUIGJ GURAKUQI"

     Fakulteti Ekonomik

     Dega: "Ekonomi Turizem"

 

Eksperience pune:

     2000 - 2015: Kryetar i Komunes Kolsh (Qarku Kukes)