Promovimi i turizmit përmes “Logos së Cilësisë”–projekti CBC me Kosovën

Organizata Eco Partners në bashkëpunim me partnerët lokal, Këshillin e Qarkut Kukës, Komunën e Prizerenit, Shoqatën e Turizmit alternativ të Kosovës (SHTAK)  janë duke zbatuar një projekt të financuar nga Bashkimi Europian, “Promovimi i Eco Turizmit përmes nxitjes së logos së cilisisë së produkteve bujqësore tradicionale shqiptare dhe vendeve turistike në kuadër të zbatimit të projektit CBC me Kosovën”.

Në  kuadër të këtij projekti u mbajt mbledhja e hapjes, ku partnerët u njohëm me planin e veprimit për të ardhmen, si dhe detyrimet përkatëse për realizimin me sukses të projektit