Trajnim per rritjen e kapaciteve njerezore

Sot me date  3 Korrik 2014, ne ambjentet e Keshillit te Qarkut Kukes filloi trajnimi  për ngritjen e kapaciteteve për stafin e Agjencisë së Zhvillit Rajonal të Kukësit për menaxhimin e cikleve të projekteve dhe teknikave për mbledhjen e fondeve. 

Ky trajnim zhvillohet ne kuader te implementimit te projektit “Adresimi ne Nivel Lokal i Sfides se Punesimit te te Rinjve”. Projekti financohet nga Zyra e Bashkepunimit Zviceran ne Shqiperi dhe zbatohet nga Zyra Nderkombetare e Punes(ILO) dhe UNDP ne partneritet me Keshillin e Qarkut Kukes dhe aktore te tjere lokal.

Trajnimi do të zhvillohet në një hark kohor 4 ditor dhe ka për qëllim qe të rrise njohurite dhe kompetencat e stafit te Agjencise se Zhvillimit Rajonal  për çështjet themelore dhe metodologjitë që lidhen me zhvillimin lokal.